JRM – Oddział Lubelski PTM

Jubileuszowy Rok Matematyki – OL PTM

 • Sympozjum Najmłodszych Matematyków – maj 2019 r., kontynuacja wydarzenia dla uczniów szkół podstawowych organizowanego we współpracy z nauczycielami szkół (szczegóły dotyczącego planowanego w tym roku sympozjum znajdują się na stronie https://www.mdk.umcs.pl/sympozjum.)
 • Junior Master in Mathematics, projekt matematyczny, którego celem jest przygotowanie wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które byłyby prowadzone przez studentów lub doktorantów Wydziału MFiI UMCS. Prelegenci będą przygotowywani do tego zadania przez doświadczonych wykładowców z Instytutu Matematyki UMCS. Wykłady w wykonaniu studentów będą odbywały się w szkołach, które posiadają umowy partnerskie z Wydziałem MFiI.
 • Jubileuszowy Rok Matematyki – czym zajmuje się matematyka wyższa?, cykl wykładów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Słuchacze będą mogli zapoznać się z teoriami matematycznymi, wielkimi problemami i hipotezami matematycznymi. Poznają podstawy różnych gałęzi matematyki takich, jak topologia, teoria miary czy algebra abstrakcyjna, przedstawionych w sposób przystępny dla licealistów. Tegoroczne wykłady tworzące cykl Czym zajmuje się matematyka wyższa? są omówione na stronie https://www.mdk.umcs.pl/czym-zajmuje-sie-matematyka-wyzsza
 • Warsztaty dla nauczycieli, kontynuacja spotkań dla nauczycieli, z zakresu przygotowywania uczniów do olimpiady matematycznej, które mają na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym W roku bieżącym, w maju, poprowadzi je dr Bartłomiej Bzdęga z UAM w Poznaniu.
 • Koła olimpijskie  dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone przy udziale nauczycieli od września do kwietnia każdego roku (początek zajęć planowany na wrzesień 2018 roku).
 • Matematyka dla każdego – kontynuacja cyklicznych zajęć, pokazujących metody aktywizujące w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Zajęcia przeznaczone dla młodzieży szkolnej w ramach projektu opisanego na stronie https://www.mdk.umcs.pl
 • Turniej szachowy dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału MFiI – kontynuacja corocznego wydarzenia organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Matematyków „Akademia Platońska” –  patronatem OL PTM (grudzień).
 • Dzień liczby π – marzec 2019 r., obchody Dnia Liczby π organizowane przez Koło Dydaktyków MaFiI i Studenckie Koło Naukowe Matematyków „Akademia Platońska” pod patronatem OL PTM skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Piątek z MATMĄ (lub MAFIĄ – matematyką, fizyką i informatyką) – maj 2019 – wydarzenie organizowane przez Koła naukowe Wydziału MFiI popularyzujące matematykę, fizykę i inne nauki ścisłe wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Alternatywą może być Noc z Matmą,  Ogólnopolska Noc z Matmą  lub Ogólnopolski Piątek z MATMĄ.
 • Kontynuacja cyklu comiesięcznych dodatkowych wykładów przeznaczonych dla studentów, prowadzonych przez pracowników Wydziału, mających na celu poszerzenie wiedzy studentów zainteresowanych matematyką o informacje spoza zakresu materiału realizowanego na studiach.
 • Warsztaty maturalne z matematyki – kurs przygotowujący uczniów lubelskich szkół ponagimnazjalnych do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Matematyków „Akademia Platońska” (marzec, kwiecień). Zajęcia prowadzone głównie przez członków koła oraz studentów studiów nauczycielskich
 • Lubelski Festiwal Nauki – wykłady, warsztaty, zajęcia z okazji Jubileuszowego Roku Matematyki
 • Zrozum, Zalicz, Zostań matematykiem – projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest pokazanie, jak wygląda studiowanie matematyki. Wydarzenie składać się będzie z cyklu wykładów dotyczących podstaw matematyki wyższej. Po każdym wykładzie odbędą się warsztaty dotyczące tematyki tego wykładu, zaliczane w formie „kolokwium”. Zaliczenie odpowiedniej liczby „kolokwiów” będzie skutkować, po zdaniu matury, uzyskaniem indeksu na kierunku matematyka w Instytucie Matematyki UMCS.