JRM – Oddział Rzeszowski PTM

Konkurs „CONGRESSIO-MATHEMATICA”

Konkurs matematyczny URoki Matematyki, odbył się 27 marca 2019r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizatorzy:

  • Oddział Rzeszowski PTM,
  • Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego,  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Congressio Mathematica
W dniach 1 i 2 marca 2019 roku (PIĄTEK, SOBOTA) odbył się w Rzeszowie III Mini Workshop z Funkcji Analitycznych. Obrady toczyły się w sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 (sala nr 42 w budynku A0).

Szczegółowy program: