Matematycy dla Niepodległej

Gra miejska poświęcona matematykom w Niepodległej Polsce została przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum nr 3 funkcjonującego jeszcze przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku – uczniowie realizują innowację pedagogiczną – Matematyczna Głębia.
W grze biorą udział czteroosobowe drużyny szkolne – po jednym uczniu z poziomu klas 5-8 szkoły podstawowej, pod opieka nauczyciela.
Terenem gry jest miasto Pułtusk, instytucje oświatowe i publiczne oraz miejsca upamiętniające fakty z historii Polski.
Każda drużyna pracuje pod cichą opieką grupy „cieni” – uczniów – organizatorów- zorientowanych w miejscach umieszczenia kolejnych instrukcji, którzy przebywając w pewnym oddaleniu od uczestników gry, mieli się włączyć do gry w przypadku, gdyby drużyna nie mogła znaleźć koperty z kolejną instrukcją. Cienie wchodzą do gry tylko na wyraźną prośbę drużyny (sygnalizowaną poprzez podniesienie proporca), jednokrotne skorzystanie z cienia skutkuje stratą jednego punktu.

Gra polega na:

  1. Wymyśleniu nazwy dla drużyny, opracowaniu logo i umieszczeniu go na identyfikatorze.
  2. Odnalezieniu koperty z poleceniem.
  3. Wykonaniu polecenia.
  4. Zapisaniu wyniku w karcie odpowiedzi.
  5. Odnalezieniu kolejnej koperty z poleceniem, itd. aż do końca gry.
  6. Wykonaniu plakatu popularyzującego matematykę lub dowolnego z matematyków – przed rozpoczęciem i po zakończeniu gry z materiałów dostarczonych przez organizatora. Trzy najciekawsze plakaty dadzą ich wykonawcom odpowiednio 3,2 lub 1 pkt, gdy komisja ustawi je na podium biorąc pod uwagę – hasło, estetykę i wymowę matematyczną.
  7. Poprawne wykonanie każdego zadania jest punktowane.
  8. Czas trzech pierwszych drużyn daje im dodatkowo odpowiednio 3,2,1 punkt.
  9. Suma punktów decyduje o zwycięstwie drużyny.
  10. Drużyny mogą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy –włącznie z internetem.