14.03. 2019. – PSP nr 14 w Radomiu

 1. Przedstawienie liczby Pi – rys historyczny, ciekawostki.  
  Prezentacja multimedialna z komentarzem. 
 2. Konkurencja I  
  Praktyczne wyznaczenie wartości liczby Pi. Podział każdej klasy na trzy podgrupy. Wykonanie odpowiednich pomiarów i wyznaczenie  stosunku obwodu koła ( koło rowerowe, hulahop, talerz) do jego średnicy z dokładnością do 5. miejsca po przecinku.. Wyniki zbierają nauczyciele i oceniają dokładność rachunków.
 3. Konkurencja II 
  „ Znajdź wyraz z ᴨ”. W grupie klasowej uczniowie w określonym czasie zapisują  na kartkach jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się sylabą pi – . Odczytanie wyników pracy. Nauczyciele zbierają kartki z wyrazami i sumują zapisane wyrazy.
 4. Przerwa na poczęstunek słodkościami z Pi (piernik, pieguski, szarlotka – apple pie) 
 5. Konkurencja III 
  „Zagadki logiczne”. Każda klasa otrzymuje 6 zagadek do rozwiązania z poleceniem podziału pracy wewnątrz grupy ze względu na ograniczenie czasem. Rozwiązania zbierają nauczyciele w celu oceny.
 6. Polscy matematycy. Uczniowie zostają zapoznani po kolei z nazwiskami polskich matematykach (Banach, Borsuk, Steinhaus, Ulam, Rejewski). W podgrupach, wykorzystując internet mają wybrać ciekawe informacje na temat każdego z nich i podzielić się nimi z pozostałymi.
 7. Ogłoszenie zwycięzców konkurencji. Rozdanie nagród – gadżety z logo szkoły i liczbą Pi.