Inicjatywy szkolne

MATEMATYCY DLA NIEPODLEGŁEJ

Gra miejska poświęcona matematykom w Niepodległej Polsce została przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum nr 3 funkcjonującego jeszcze przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku – uczniowie realizują innowację pedagogiczną – Matematyczna Głębia.
W grze biorą udział czteroosobowe drużyny szkolne – po jednym uczniu z poziomu klas 5-8 szkoły podstawowej, pod opieka nauczyciela.
Terenem gry jest miasto Pułtusk, instytucje oświatowe i publiczne oraz miejsca upamiętniające fakty z historii Polski.
Każda drużyna pracuje pod cichą opieką grupy „cieni” – uczniów – organizatorów- zorientowanych w miejscach umieszczenia kolejnych instrukcji, którzy przebywając w pewnym oddaleniu od uczestników gry, mieli się włączyć do gry w przypadku, gdyby drużyna nie mogła znaleźć koperty z kolejną instrukcją. Cienie wchodzą do gry tylko na wyraźną prośbę drużyny (sygnalizowaną poprzez podniesienie proporca), jednokrotne skorzystanie z cienia skutkuje stratą jednego punktu.

Gra polega na:

 1. Wymyśleniu nazwy dla drużyny, opracowaniu logo i umieszczeniu go na identyfikatorze.
 2. Odnalezieniu koperty z poleceniem.
 3. Wykonaniu polecenia.
 4. Zapisaniu wyniku w karcie odpowiedzi.
 5. Odnalezieniu kolejnej koperty z poleceniem, itd. aż do końca gry.
 6. Wykonaniu plakatu popularyzującego matematykę lub dowolnego z matematyków – przed rozpoczęciem i po zakończeniu gry z materiałów dostarczonych przez organizatora. Trzy najciekawsze plakaty dadzą ich wykonawcom odpowiednio 3,2 lub 1 pkt, gdy komisja ustawi je na podium biorąc pod uwagę – hasło, estetykę i wymowę matematyczną.
 7. Poprawne wykonanie każdego zadania jest punktowane.
 8. Czas trzech pierwszych drużyn daje im dodatkowo odpowiednio 3,2,1 punkt.
 9. Suma punktów decyduje o zwycięstwie drużyny.
 10. Drużyny mogą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy –włącznie z internetem.

Czynności przygotowawcze:

 1. Opracowałam regulamin gry i rozesłałam go do szkół powiatu pułtuskiego.
 2. Uczniowie gimnazjum podzielili się na grupy i wybrali sobie klika nazwisk matematyków, z naciskiem na matematyków dwudziestolecia międzywojennego. Nazwisko matematyka miało być inspiracją do wymyślenia zagadki z nim związanej. Mógł to być szyfr, rebus, krzyżówka, itp. W efekcie powstały zadania dla uczestników gry.
 3. Opracowaliśmy trasę gry, miejsca ukrycia poleceń. Sprawdziliśmy tę trasę na grupie nieobecnych przy opracowywaniu trasy uczniów.
 4. Uzgodniliśmy z dyrektorami instytucji, z których pomocy korzystaliśmy, możliwość pozostawienia poleceń i wejścia na ich teren drużyn biorących udział w grze.
 5. Wydrukowaliśmy polecenia, zapakowaliśmy je w koperty i rano, przed grą rozmieściliśmy je w ustalonych wcześniej miejscach.
 6. Uczniowie rozdzielili pomiędzy siebie role:
  • Cienie – dobrze znają trasę, przygotowują sobie proporce, serwis fotograficzny.
  • Komisja – przygotowuje protokół w excelu i na bieżąco go uzupełnia.
  • Obsługa techniczna – przygotowuje identyfikatory dla uczestników, roznosi koperty z zadaniami na wcześniej ustalone miejsca, przygotowuje zadania na ewentualną dogrywkę.
  • Grupa cateringowa- uczniowie upieką ciasto, przygotowują poczęstunek dla gości.
  • Grupa do losowania kolejności startu drużyn – przygotowują piękne pudełka z origami, z ukrytymi wewnątrz numerami startowymi.
  • Grupa opiekunów – dbała o logistykę na terenie szkoły – wskazuje drogę do sali, łazienki, dostarcza materiały do plakatów.