Inicjatywy szkolne

Matematyka bez pamiętnika

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie Matematyka bez pamiętnika , którego:
etap szkolny odbędzie się w macierzystych szkołach 12.02.2019 r. godz. 9:00 09:45

etap finałowy- na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM
29. 03.2019 r. godz. 9:00- 13.30

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów, doskonalenie nauczycieli a także wspieranie talentów matematycznych.
Konkurs posiada nietypową formę, gdyż startujący w nim uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest w nim na etapie szkolnym umiejętność rozumienia czytanego tekstu, na etapie finałowym słuchania i przetwarzania informacji. Głównym założeniem jest nacisk na zrozumienie pojęć matematycznych a nie wiedzę pamięciową, stąd też nazwa Matematyka bez pamiętnika.
Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu (informacja pojawi się najpóźniej na początku stycznia 2019 roku)do końca stycznia 2019 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM zapraszają wszystkich chętnych…

Opublikowany przez Wojewódzki konkurs Matematyka bez pamiętnika Wtorek, 27 listopada 2018

Fundacja Matematyków Wrocławskich:

1) w dniach 25 II – 1 III 2019 odbędzie się w Lewinie Kłodzkim XXIX Zimowa  Szkoła Matematyki pod hasłem „Matematyka niepodległej Polski” – obóz  naukowy dla 200 uczniów
2) w dniu 7 IV 2019 odbędzie się III Matematyczna Gra Miejska p.n.  „Śladami lwowskich Matematyków po Wrocławiu” – udział 250 osób.

MATEMATYCY DLA NIEPODLEGŁEJ

Gra miejska poświęcona matematykom w Niepodległej Polsce została przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum nr 3 funkcjonującego jeszcze przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku – uczniowie realizują innowację pedagogiczną – Matematyczna Głębia.
W grze biorą udział czteroosobowe drużyny szkolne – po jednym uczniu z poziomu klas 5-8 szkoły podstawowej, pod opieka nauczyciela.
Terenem gry jest miasto Pułtusk, instytucje oświatowe i publiczne oraz miejsca upamiętniające fakty z historii Polski.
Każda drużyna pracuje pod cichą opieką grupy „cieni” – uczniów – organizatorów- zorientowanych w miejscach umieszczenia kolejnych instrukcji, którzy przebywając w pewnym oddaleniu od uczestników gry, mieli się włączyć do gry w przypadku, gdyby drużyna nie mogła znaleźć koperty z kolejną instrukcją. Cienie wchodzą do gry tylko na wyraźną prośbę drużyny (sygnalizowaną poprzez podniesienie proporca), jednokrotne skorzystanie z cienia skutkuje stratą jednego punktu.

Gra polega na:

  1. Wymyśleniu nazwy dla drużyny, opracowaniu logo i umieszczeniu go na identyfikatorze.
  2. Odnalezieniu koperty z poleceniem.
  3. Wykonaniu polecenia.
  4. Zapisaniu wyniku w karcie odpowiedzi.
  5. Odnalezieniu kolejnej koperty z poleceniem, itd. aż do końca gry.
  6. Wykonaniu plakatu popularyzującego matematykę lub dowolnego z matematyków – przed rozpoczęciem i po zakończeniu gry z materiałów dostarczonych przez organizatora. Trzy najciekawsze plakaty dadzą ich wykonawcom odpowiednio 3,2 lub 1 pkt, gdy komisja ustawi je na podium biorąc pod uwagę – hasło, estetykę i wymowę matematyczną.
  7. Poprawne wykonanie każdego zadania jest punktowane.
  8. Czas trzech pierwszych drużyn daje im dodatkowo odpowiednio 3,2,1 punkt.
  9. Suma punktów decyduje o zwycięstwie drużyny.
  10. Drużyny mogą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy –włącznie z internetem.