Tablica pamiątkowa

W Colegium Nowodworskiego budynku przy ulicy Św. Anny 12 w Krakowie należącym do Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 2 kwietnia 1919 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się zebranie, na którym zostało założone Towarzystwo Matematyczne w Krakowie. W 1920 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Oddział Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego planuje wystąpić o zgodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na umieszczenie na fasadzie budynku tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Tablica aktualnie jest w fazie projektu, przygotowuje ją artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych Andrzej Zwolak.

Andrzej Zwolak urodził się w 1957 roku w Baligrodzie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Pięknych w Jarosławiu. W latach 1979-1984 studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego. Aktualnie profesor ASP, kierownik Katedry Rysunku. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą, małą formą, rzeźbiarską i rysunkiem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Twórca pomników i rzeźb w Jaworznie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Szklarach koło Krakowa, Osieku koło Tarnobrzegu, Krakowie, Katowicach, Harbutowicach. Autor wielu okolicznościowych tablic i medali. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. „Człowiek przekształcony w symbol i materiał o symbolicznych znaczeniach, na którym widnieją również symboliczne znaki. Andrzej Zwolak pokazuje nam swoje przemyślenia i impresje w sposób zarówno współczesny, jak niezmiernie stary: przecież starogreckie słowo symbolon oznaczało kiedyś niewielki, przełamany na pół przedmiot, będący znakiem rozpoznawczym dla dwóch nieznanych sobie osób. Czy również i my nie odnajdujemy swej, nieznanej nam samym, cząstki w jego rzeźbach?” (fragment recenzji Jerzego Madeyskiego)