Wystawa „O matematyce i matematykach w 100-lecie PTM”

„Wystawa upamiętnia niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreśla rolę tej nauki dla rozwoju polskiego społeczeństwa. Życzę Państwu, aby w Roku Matematyki została wypracowana taka koncepcja edukacji, która sprawi, że matematyka będzie miała coraz więcej miłośników” – powiedział wicemarszałek Michał Seweryński, otwierając 8 maja 2019 r. w Senacie wystawę „O matematyce i matematykach w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, przygotowaną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu i PTM w związku z ogłoszeniem przez Senat 2019 r. Rokiem Matematyki.

Jak zaznaczył przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr, „przy okazji tej wystawy przypominamy o niezwykłej roli polskich matematyków w rozwoju tej nauki i cywilizacji”.

„Wystawa to nie zwieńczenie naszych prac, ale impuls do nowych działań. Wspominamy przeszłość, aby lepiej działać w przyszłości” – powiedział wiceprezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Jacek Miękisz.

Na kilkunastu planszach zaprezentowano historię polskiej szkoły matematycznej, m.in. Warszawskiej Szkoły Matematycznej i Lwowskiej Szkoły Matematycznej, a także jej wybitnych przedstawicieli na czele z twórcą analizy funkcjonalnej Stefanem Banachem. Przypomniano osiągnięcia Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego – kryptologów z Uniwersytetu Poznańskiego, którzy rozpracowali tajemnicę działania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich prezesów Polskiego Towarzystwa Matematycznego, począwszy od pierwszego z nich Stanisława Zaremby, poprzez m.in. Wacława Sierpińskiego, Kazimierza Kuratowskiego i Stefana Banacha do obecnego – prof. Wacława Marzantowicza.

W części „Matematyka – teraźniejszość i wyzwania na przyszłość” pokazano wybrane plakaty („Mapa mózgu”, „Rozpoznawanie mowy”, „Wykrywanie i leczenie nowotworów”, „Symulacja galaktyk”, „Eksperymentowanie z sercem”) z serii Mathematical Moments, przygotowanej przez American Mathematical Society, a wskazującej i promującej rolę, jaką matematyka odgrywa w przyrodzie, medycynie, technologii i kulturze.

Po wernisażu dr hab. Adam Osękowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wygłosił prelekcję ,,O hipotezie Riemanna”.