Wystąpienie Senatora Jerzego Federowicza

Senator Jerzy Federowicz zabiera głos w dyskusji. (fot. Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu).

Senator Jerzy Fedorowicz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! 
Zwracam się, bo właśnie moi koledzy z klasy oglądają nas, Panie Profesorze Wiatr… Wiem, że Senat, Koledzy, jest po to, żeby tworzyć lub poprawiać prawo, ale Senat ma też takie zadanie, żeby właśnie tego rodzaju uchwały podejmować. W związku z tym chciałbym powiedzieć do prof. Wojtka Mitkowskiego, dziekana AGH i kolegi z mojej klasy, że Fedor będzie popierał tę uchwałę w całej rozciągłości. 
Przypominam kolegom, że w Krakowie, tuż przy Wawelu, jest ławka, na której siedzą prof. Banach i Otto Nikodym i rozmawiają sobie o matematyce, królowej nauk. A moje wystąpienie ma służyć temu… 
(Rozmowy na sali) 
Proszę mi nie przeszkadzać, Panie Senatorze. 
Ja chciałbym uczcić pamięć wielkiego matematyka, prof. Antoniego Bielaka, naszego nauczyciela, który wychował wielu wspaniałych matematyków. Ja w dalszym ciągu uważam, że jest ona królową nauk. 
Panie Profesorze, ogromna cześć panu i wam wszystkim. 
Dziękuję bardzo.