Rozpoczęcie obrad

Za chwilę Wicemarszałek Maria Koc wznowi obrady przechodząc do pkt 19. oraz przywita delegację PTM

Rozpoczęcie Obrad 20 grudnia 2018 

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam posiedzenie. 
Proszę państwa o zajęcie miejsc. 
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. 
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki. 
Pragnę serdecznie powitać obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Witam pana Jacka Miękisza, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. (Oklaski) Witam byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pana Stefana Jackowskiego. (Oklaski) Serdecznie witam prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, panią Urszulę Foryś. (Oklaski) Witam dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, panią Halszkę Gasińską-Tutaj… (Oklaski) …oraz wiceprezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pana Marka Ptaka. Witam państwa bardzo serdecznie. (Oklaski) 
Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez senatora Kazimierza Wiatra i zawarty jest w druku nr 938, a sprawozdanie – w druku nr 938 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały

Wystąpienie Senatora Kazimierza Wiatra

Wystąpienie Senatora Konstantego Radziwiła

Wystąpienie Senatora Jerzego Federowicza

Wystąpienie Senatora Józefa Zająca

Głosowanie

Retransmisja 69-tego posiedzenia Senatu – dzień drugi