Głosowanie

Wicemarszałek Adam Bielan Przeprowadza głosowanie

Wyniki głosowania nad Uchwałą.

Wicemarszałek Adam Bielan:

……………………………………… 

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki. 
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu? 
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 83 senatorów, 79 – za, 1 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. (Oklaski) 
Proszę pana Jacka Miękisza, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego, o podejście do stołu prezydialnego. 
(Wicemarszałek Adam Bielan wręcza uchwałę)
(Oklaski)