Wielcy polscy matematycy znani i nieznani

Konkurs
„Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”

Pula nagród to 130 tys. zł!

Do konkursu zapraszamy:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

licea, technika, szkoły zawodowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży


Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/mfundacja/wielcy-polscy-matematycy/