KONKURS NA DZIEŁO ARTYSTYCZNE

Matematyka inspiracją sztuki

Jury konkursu na dzieło artystyczne Matematyka inspiracją sztuki, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Roberta Wolaka, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół ASP w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 2 września zdecydowało przyznać nagrodę główną

Pani Elżbiecie Urban za pracę Zakłócony porządek.

Trzy równorzędne nagrody regulaminowe otrzymują
Sara Hupas za pracę Teraz albo nigdy,
Magdalena Sara Krawczyk za pracę Linie,
Piotr Kwiatkowski za pracę Kompozycja organowa.

Finał Konkursu został odwołany z powodu niemożności przybycia Przewodniczącego Jury (z powodów osobistych). Za zmianę przepraszamy. Wręczenie nagród odbędzie się 25 września 2019 r., o godz. 18.00 w Galerii ASP.

Uprzejmie informujemy, że Jury konkursu na dzieło artystyczne (dla amatorów) Matematyka inspiracją sztuki, na posiedzeniu 16 września zdecydowało przyznać wyróżnienie Pani Dorocie Zalitacz za pracę Niesprzeczność/Zupełność.
Wręczenie nagrody odbędzie się 25 września 2019 r., o godz. 18.00 w Galerii ASP.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez:
– Zarząd Główny PTM,
– Wydział Matematyki i Informatyki UJ,
– Prezesa PTM Wacława Marzantowicza,
– Oddział Poznański PTM,
– Oddział Krakowski PTM.