Konkurs na dzieło artystyczne „Matematyka inspiracją sztuki”

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych do 35 roku życia. Szczegółowe informacje oraz dokumenty (załączniki 1-3) konieczne do zgłoszenia uczestnictwa można znaleźć na dole strony. Zachęcamy do udziału indywidualnego bądź w zespołach.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłaszają Konkurs na dzieło artystyczne Matematyka inspiracją sztuki w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej. Pragniemy w ten sposób uświetnić 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Przewidujemy nagrodę główną w wysokości 6 000 zł, trzy nagrody w wysokości 3 000 zł oraz dodatkowe wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3‑7 września 2019, a dzieła finalistów zostaną wystawione w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ oraz zaprezentowane w katalogu.

Regulamin konkursu

załącznik 1 (Karta Uczestnika)

załącznik 2 (Oświadczenie)

załącznik 3 (klauzula informacyjna)