Instrukcje

Informacja dla szkół zgłoszonych do inicjatywy „Fraktal na 100-lecie”

Każda szkoła może mieć własny sposób na ułożenie Trójkąta Sierpińskiego. Należy jednak zachować następującą ideę. Na każdym etapie konstrukcji wspomnianego fraktala (czwartym, piątym, szóstym oraz siódmym) uczniowie mają reprezentować trójkąty (zobacz rysunek), które tworzą dany (wybrany przez szkołę) etap konstrukcji. Na poniższym rysunku czerwone kropki oznaczają uczniów. 

Dla tych szkół, które chcą skorzystać z dokładniejszych wytycznych poniżej zamieszczamy propozycję instrukcji układania fraktala dla poszczególnych etapów.

 1. Instrukcja dla czwartego etapu. 
 2. Instrukcja dla piątego etapu.
 3. Instrukcja dla szóstego etapu. 
  • Do ułożenia tego etapu potrzeba placu o wymiarach około 48m x 42m. 
  • Do ułożenia tego etapu potrzeba 729 uczniów. 
  • Prosimy zobaczyć instrukcje z punktów 1 oraz 2. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail:
   jubileuszowyrokmatematyki@gmail.com. 
 4. Instrukcja dla siódmego etapu. 
  • Do ułożenia tego etapu potrzeba placu o wymiarach około 98m x 84m.
  • Do ułożenia tego etapu potrzeba 2187 uczniów. 
  • Prosimy zobaczyć instrukcje z punktów 1 oraz 2. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail:
   jubileuszowyrokmatematyki@gmail.com.