Dzień liczby Pi na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Oto tegoroczny program „Dnia liczby pi”:

10:00 – 10:05 Rozpoczęcie
10:05 – 10:50 „A jednak się kręci”, prof. dr hab. Sławomir Rybicki
10:50 – 11:10 Przerwa
11:10 – 11:55 „Granice możliwości komputerów, czyli czego komputery nie potrafią”, dr Marcin Piątkowski
11:55 – 14:00 Zwiedzanie Wydziału w grupach
(ze względu na ograniczenia organizacyjne dotyczy tylko części zaproszonych gości):
spotkania z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych,
wizyta w Klubie Studenckim i Bibliotece WMiI,
prezentacja „Matematyka w fotografii”, którą wygłosi mgr Piotr Górny


Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń (ponad 800 uczestników – z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka) Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, prof. dr hab. Sławomir Rybicki zdecydował, by w Jubileuszowym Roku Matematyki ogłosić aż trzy terminy: 13 marca (wyczerpany limit miejsc), 27 marca (wyczerpany limit miejsc) i 3 kwietnia.