Dzień liczby Pi PK

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej serdecznie zapraszam na VIII obchody Dnia Liczby π, organizowane w dniu 14.03.2019 w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki. 

Dzień Liczby π, organizowany od siedmiu lat na Politechnice Krakowskiej, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Głównym punktem wydarzenia jest próba pobicia rekordu recytacji rozwinięcia liczby π. Recytacji towarzyszą wykłady i warsztaty poświęcone tematyce tej niezwykłej liczby, układanie kostki Rubika na czas, tematyczny poczęstunek – π-pie i wiele innych.  

W związku z Jubileuszowym Rokiem Matematyki chcielibyśmy Państwa zaprosić do wspólnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Wszyscy zainteresowani – uczniowie szkół, studenci, pracownicy czy pasjonaci matematyki – znajdą coś dla siebie.  

Poniżej znajdą się wszystkie informacje organizacyjne. Przystąpmy razem do wspólnej zabawy i w ten sposób uczcijmy Jubileuszowy Rok Matematyki, polską matematykę oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Dniu Liczby π do dnia 28.02.2019 na adres wrss.wfmii@gmail.com . Zgłoszenie powinno zawierać: 
    • Nazwę szkoły lub instytucji
    • Imię i nazwisko osoby koordynującej przyjazd
    • Planowaną liczbę osób
  2. Po przesłaniu zgłoszenia szkoła/instytucja dostanie wszystkie szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące wydarzenia
  3. Wszystkie sprawy organizacyjne i odpowiedzialność za bezpieczeństwo przyjeżdżającej grupy spoczywa na osobie koordynującej przyjazd
  4. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pomysły lub inicjatywy, które chcielibyście zrealizować w ramach w Dnia Liczby π, możecie przesłać je na adres wrss.wfmii@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania tylko wybranych inicjatyw. 

Wisława Szymborska 

Liczba Pi 

Podziwu godna liczba Pi 
trzy koma jeden cztery jeden
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe 
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy. 
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem, 
osiem dziewięć obliczeniem, 
siedem dziewięć wyobraźnią, 
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem 
cztery sześć do czegokolwiek 
dwa sześć cztery trzy na świecie. 
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa. 
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne. 
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi 
nie zatrzymuje się na brzegu kartki, 
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze, 
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo, 
przez całą nieba wzdętość i bezdenność. 
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety! 
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni! 
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście 
mój numer telefonu twój numer koszuli 
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro 
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy 
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr, 
w którym słowiczku mój a leć, a piej 
oraz uprasza się zachować spokój, 
a także ziemia i niebo przeminą, 
ale nie liczba Pi, co to to nie, 
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć
nie byle jakie osiem
nie ostatnie siedem
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność 
do trwania.