Ogłoszenie Jubileuszowego Roku Matematyki 2019

W  2019 roku obchodzimy stulecie powstania Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, założonego 2 kwietnia 1919 roku, a przekształconego później – tj. 8 kwietnia 1919 roku w Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM). Pomysł ogłoszenia roku 2019 – Rokiem Matematyki narodził się z inicjatywy Oddziału Krakowskiego PTM –  dr hab. Leokadii Białas-Cież (UJ), prof. Wojciecha Mitkowskiego (AGH) oraz prof. Marka Ptaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas rozmowy z JM Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierzem Sady w kwietniu 2017 roku.

Staraniem środowiska krakowskiego, Zarząd Główny PTM na posiedzeniu 18 września 2018 roku w Lublinie ogłosił rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki, mianując równocześnie profesora Marka Ptaka, Wiceprezesa Oddziału Krakowskiego PTM jego Koordynatorem. Dzięki podjętym następnie staraniom uczczenia tego faktu przez Senat RP, po przejściu procesu legislacyjnego, 20 grudnia 2018 roku na posiedzeniu plenarnym Senat RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkąta Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Jako wydarzenie bezpośrednio upamiętniające powstanie PTM, planowane jest w dniu 2 kwietnia 2019 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Anny 12, gdzie dokładnie sto lat wcześniej, w sali seminarium filozoficznego, odbyło się zabranie konstytuujące Towarzystwo Matematyczne w Krakowie.

Informacje o kolejnych działaniach w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki zostaną przekazane wkrótce, obecnie są one konsultowane z innymi ośrodkami PTM.

uchwała z dnia 18 września 2017

Marek Ptak
Krajowy Koordynator JRM