Powołanie koordynatora JRM 2019

Senator Jerzy Federowicz, profesor Stefan Jackowski oraz profesor Marek Ptak podczas 69-tego posiedzenia Senatu RP. (fot. Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu).

Staraniem środowiska krakowskiego, Zarząd Główny PTM na posiedzeniu 18 września 2018 roku w Lublinie ogłosił rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki, mianując równocześnie profesora Marka Ptaka, Wiceprezesa Oddziału Krakowskiego PTM jego Koordynatorem. Dzięki podjętym następnie staraniom uczczenia tego faktu przez Senat RP, po przejściu procesu legislacyjnego, 20 grudnia 2018 roku na posiedzeniu plenarnym Senat RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki.